Deelnemende Organisaties

 

De vier Bredase organisaties, Mezz, POB,  Sound Dog en The Loads, hebben op donderdag 16 april 2015 het convenant ondertekend, waarin het Breda’s Most Wanted project is opgenomen als pilot voor 2015 met de intentieverklaring deze nadien voor onbepaalde tijd voort te zetten.

Mezz
is het poppodium van Breda met een grote en kleine zaal, met jaarlijks meer dan 300 activiteiten. Mezz heeft 11 fte’s in dienst en is onderdeel van de culturele hoofdstructuur van de stad.

POB
is er voor de popmuzikanten in Breda en directe omgeving, en zet zich in voor de ontwikkeling van een levendig popklimaat in de stad. POB is een spil in een netwerk van horeca, culturele organisaties, muzikanten en bedrijfsleven. POB beschikt over een projectcoördinator en meerdere vrijwilligers.

Sound Dog
is een ontmoetingsplaats voor muzikanten met meerdere oefenruimtes en een presentatieruimte. Daarnaast bied Sound Dog muzieklessen, opnamemogelijkheden en een muzikantenbank.

The Loads
is onderdeel van De Nieuwe Veste en houdt zich bezig met muziekeducatie en coaching op het gebied van Hiphop- en Breakdance, Rappen, DJ-techniek en Beatcreaten/ Producing. Via De Nieuwe Veste zijn alle instrumenten- en zanglessen te volgen.

De inbreng van de organisaties bestaat onder andere uit:

Mezz: netwerk, podium, backoffice , penvoerder

POB: netwerk, optreden/boekingen

Sound Dog: netwerk, oefenruimtes, podium, materialen

The Loads: oefenruimtes, netwerk, coaching

 

Breda’s Most Wanted mag verder rekenen op de ondersteuning van:

De Kunstbalie
Kunstbalie wil de cultuurdeelname van alle Brabanders vergroten. Dit doen zij omdat een culturele levensloop belangrijk is voor de ontwikkeling van elk mens. Kunstbalie biedt inhoudelijk advies, legt verbindingen tussen organisaties en sectoren en ondersteunt initiatieven en projecten met financiële middelen. Dit doen zij in de sectoren cultuureducatie en amateurkunst. Kunstbalie werkt in opdracht van de Provincie Noord-Brabant.

Prins Bernhard Cultuur Fonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren ze bijzondere initiatieven en talent.

VSBfonds
VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.